Käyttöohjeet/Bruksanvisning

Annostus: 1 tölkki päivässä. Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta. Käytä avattu juoma vuorokauden sisällä. Pidä poissa lasten ulottuvilta

Bruksanvisning: 1 drycken om dagen. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara på en torr, sval plats, skyddad från direkt solljus. Den öppnade drycken ska användas inom ett dygn. Förvara utom räckhåll för barn.