Käyttöohjeet/Bruksanvisning

Käyttösuositus: 1 tölkki päivässä. Tärkeää tietoa: Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Säilytä kuivassa viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta. Avattu purkki tulee käyttää päivän sisällä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

 

Bruksanvisning: 1 burk om dagen. Viktig information: Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara på en torr, sval plats, skyddad från direkt solljus. Den öppnade burken ska användas inom ett dygn. Förvara utom räckhåll för barn.