Käyttöohjeet/Bruksanvisning

Käyttöohje: Ota 1 ampulli päivässä ennen harjoittelua. Muina kuin harjoittelupäivinä ota illalla. Tärkeää tietoa: Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Säilytä kuivassa viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

Bruksanvisning: Ta 1 ampull dagligen före träning. På icke-träningsdagar, ta på kvällen.
Viktig information: Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil. Förvara på en torr och sval plats, borta från direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn.