Käyttöohjeet

Käyttö: 1-4 patukkaa päivässä. Älä ylitä suositeltua annosta. Säilytä kuivassa ja viileässä, poissa auringonvalolta.

Bruksanvisning: 1-4 bar per dag. Överskrid inte den rekommenderade dosen. Förvara på en torr och sval plats, borta från solljus.